Mỗi đảng viên luôn đặt quyền lợi tập thể lên trên

Tại đại hội, Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải khẳng định: Trong nhiệm kỳ XXV (2010-2015), với tinh thần tích cực, chủ động của BCH Đảng bộ Tổng LĐLĐVN, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN, sự cố gắng của các cấp uỷ và đội ngũ CB, đảng viên, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐVN lần thứ XXV đề ra. 

Qua các tham luận trình bày tại đại hội, đã có nhiều bài học kinh nghiệm được các Đảng bộ, chi bộ trao đổi, chia sẻ. Đó là kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ cơ quan CĐ VCVN; Vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ Ban Quan hệ LĐ; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc phê và tự phê trong các buổi sinh hoạt chi bộ và trong quan hệ công tác hằng ngày của Chi bộ 
Ban Tổ chức…

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá, có thể thấy những bài học quan trọng chính là đoàn kết thống nhất; có chiến lược dài hạn; chuẩn bị cho thế hệ sau. Điều quan trọng được nhấn mạnh là mỗi đảng viên không bao giờ và không được phép để lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Dù làm việc ở lĩnh vực và cương vị nào, mỗi đảng viên đều phải trau dồi, cống hiến trí tuệ cho tập thể; đồng thời tất cả đều phải có tinh thần trách nhiệm với thế hệ sau, tạo mọi điều kiện để thế hệ sau thực hiện tốt hơn mọi nhiệm vụ. Chính vì vậy công tác đào tạo, chuẩn bị CB để có một đội ngũ CB lớn hơn, mạnh hơn là rất quan trọng. Đại hội mở ra trách nhiệm lớn hơn cho mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Phương hướng hoạt động của Đảng bộ Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2015-2020 là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của CB, đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; động viên toàn thể CB, đảng viên và quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi NQ ĐH Đảng các cấp.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, các cấp uỷ Đảng tiếp tục cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và quần chúng; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, tăng cường bản chất GCCN và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ CB, đảng viên… Những nội dung này đều phù hợp với phát biểu của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tại đại hội. Đó là nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng LĐLĐVN, tổ chức CĐVN đứng trước thách thức lớn, đòi hỏi phải có những thay đổi lớn về phương thức hoạt động. Do đó, CB CĐ phải bám sát cơ sở, NLĐ, để phối hợp với các cơ quan chức năng giải đáp kịp thời thắc mắc của NLĐ; tổ chức CĐ cần những CB xuất thân từ thực tế cơ sở để hiểu và nắm được những vấn đề mà NLĐ quan tâm.

 

 
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Tổng LĐLĐVN khóa XXVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 25 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của BCH khóa XXVI bầu Ban thường vụ gồm 7 đồng chí; UBKT gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - được bầu làm Bí thư Đảng bộ Tổng LĐLĐVN khoá XXVI.