07 Tháng Mười Hai 2022 ..:: LAO ĐỘNG » Tin tức chung ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Tọa đàm báo chí về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
(Cập nhật: 01/02/2015 08:05:07)
Luật sư Hoa Sen. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Nhằm giới thiệu những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) cho báo chí, truyền thông cả nước, sáng nay 26/1, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm báo chí về những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi). Dự và chủ trì buổi Tọa đàm có Thứ trưởng Phạm Minh Huân; Vụ trưởng Vụ BHXH Trần Thị Thúy Nga. Tham dự còn có đại diện BHXH Việt Nam; Cục Việc làm cùng các cơ quan thông tấn, báo chí TW và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết, với chức năng là cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự án Luật BHXH (sửa đổi), năm 2015, Bộ LĐ-TBXH sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH và công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH. Theo Thứ trưởng, khi triển khai Luật, thuận lợi lớn nhất là hệ thống an sinh xã hội hiện nay của nước ta khá đầy đủ cùng với đó là sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, để đi vào các các điều kiện cụ thể để triển khai Luật là rất khó. Do đó, Thứ trưởng mong muốn truyền thông cùng với Bộ giải thích rõ về những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) để chuyển tải tới nhân dân, từ đó Luật sẽ đi vào cuộc sống.


Thứ trưởng Phạm Minh Huân phát biểu khai mạc Tọa đàm

Theo Vụ trưởng Vụ BHXH Trần Thị Thúy Nga, Luật BHXH có nhiều nội dung cải cách, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, tăng cường khả năng bền vững cho hệ thống BHXH. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Mục tiêu đặt ra khi xây dựng Luật BHXH (sửa đổi) gồm 5 nội dung: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm; Hoàn thiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội; Đảm bảo sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động ở các thành phần kinh tế; Đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, sự bền vững của hệ thống BHXH; Tổ chức thực hiện minh bạch, đơn giản, thuận tiện hơn.
Theo bà Trần Thị Thúy Nga, khi Luật được Quốc hội thông qua, 5 mục tiêu trên đã được thể hiện rõ trong Luật. Cụ thể:
Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm. (1) Đối với Bảo hiểm xã hội bắt buộc: bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Người lao động là công dân nước ngoài .(2) Với Bảo hiểm xã hội tự nguyện: mở rộng đối tượng tham gia BXHX tự nguyện theo hướng không khống chế tuổi trần; Hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng; Đa dạng các phương thức đóng và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự 

Về hoàn thiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm: (1) Chế độ ốm đau: sửa đổi quy định mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày (thay vì chia 26 ngày như hiện hành); Mức hưởng thấp hơn sau 180 ngày ốm đau dài ngày thấp nhất là 50% (thay vì 45% như hiện hành); Sửa đổi quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản, TNLD một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. (2) Chế độ thai sản: Điều chỉnh thời gian hưởng thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2012; Lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con;  Đối với lao động nữ khó mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ chỉ cần đóng BHXH từ đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (thay vì 6 tháng); Bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Bổ sung quy định trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH. (3) Chế độ hưu trí: Điều kiện hưởng lương hưu: Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cấp xã khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu; Thay đổi tuổi nghỉ hưu đối với những trường hợp suy giảm KNLD 61% trở lên. (4) Về tỷ lệ hưởng lương hưu: Quy định có lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa  tiến tới người lao động có thời gian đóng BHXH đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%; Tăng tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. (5)Về bảo hiểm xã hội một lần: Hạn chế giải quyết BHXH một lần; Tăng mức trợ cấp BHXH một lần lên mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. (6) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu: Có lộ trình tiến tới tính bình quân toàn bộ thời gian đóng đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, cụ thể: Trước năm 1995: 5 năm; Từ 01/01/1995 - 31/12/2000: 6 năm; Từ 01/01/2001 - 31/12/2006: 8 năm; Từ 01/01/2007 - 31/12/2015: 10 năm; Từ 01/01/2016 - 31/12/2019: 15 năm; Từ 01/01/2020 - 31/12/2024: 20 năm; Từ 01/01/2025 trở đi: Toàn bộ quá trình.
Đối với chế độ tử tuất, bổ sung quy định cho phép thân nhân người lao động được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Đồng thời, tăng mức trợ cấp tuất một lần đối với trường hợp người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng chết, từ 1,5 tháng lên 2 tháng cho mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Về đảm bảo sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng BHXH của người lao động: Lộ trình tiến tới việc tính bình quân tiền lương, tiền công cả quá trình đóng BHXH đối với lao động trong khu vực nhà nước giống như khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời tiến tới điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH của lao động trong khu vực nhà nước theo CPI như đối với khu vực ngoài nhà nước.
Về đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng và tính bền vững của Quỹ BHXH: Theo đó sẽ tăng điều kiện về thời gian đóng BHXH để đạt được tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa; Tăng tỉ lệ bị giảm trừ cho mỗi năm về hưu sớm (2%); Lộ trình đóng BHXH theo toàn bộ tiền lương quy định tại Điều 90 Bộ LLD năm 2012; Lộ trình tính bình quân tiền lương cả quá trình đóng BHXH; Lộ trình điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bằng CPI; Hạn chế hưởng BHXH một lần và Nâng mức hưởng BHXH một lần và tử tuất một lần cho khoảng thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi để phù hợp với mức đóng.
Về tổ chức thực hiện minh bạch, đơn giản, thuận tiện hơn:(1) Bổ sung thêm các quyền đối với người lao động: Tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội; Định kỳ 6 tháng được NSDLD cung cấp thông tin về đóng BHXH; Hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng BHXH; được yêu cầu  người sử dụng lao động  và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về đóng BHXH. (2) Bổ sung thêm trách nhiệm của người sử dụng lao động: Bổ sung trách nhiệm về định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng BHXH cho người lao động; hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp. (3) Bổ sung thêm các quyền đối với tổ chức bảo hiểm xã hội: Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH; Được cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện đăng ký lao động tham gia BHXH đối với doanh nghiệp thành lập mới; Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn; Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động; định kỳ hằng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động; Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH; Xử lý vi phạm pháp luật về BHXH. (4) Bổ sung thêm trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội: Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hằng năm, xác nhận thời gian đóng BHXH cho từng người lao động; Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai; Hằng năm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện BHXH; báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH. Hằng năm, cơ quan BHXH tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực hiện BHXH trong phạm vi địa phương quản lý; Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH; Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH điện tử;  Quyền tổ chức công đoàn được khởi kiện ra tòa…; Nộp số tiền lãi của số tiền chậm đóng bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; Đề xuất bổ sung Bộ luật Hình sự tội danh trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH,..

Cũng tại buổi Tọa đàm, một số nội dung được nhiều phóng viên quan tâm như làm thế nào để gia tăng đối tượng là người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện; Cách xử lý vấn đề chậm đóng BHXH; Giải pháp để gia tăng diện bao phủ của BHXH cũng như bộ máy thanh tra về BHXH ... đã được Thứ trưởng Phạm Minh Huân và Vụ trưởng Vụ BHXH Trần Thị Thúy Nga dành thời gian trả lời và giải đáp những thắc mắc này.

Lotus Lawyers

Nguồn: Internet


Tin - Bài khác
Mua BHYT theo hộ gia đình: Dân ngán ngẩm!
Quy định chế độ chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm mới
Người mang thai hộ sẽ được hưởng chế độ thai sản
Tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-1-2015
Phi công Vietnam Airlines xin nghỉ việc hàng loạt vì lương thấp?
Sa thải sai luật, Phòng Giáo dục - đào tạo thua kiện
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 33
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 33

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4,251,036