08 Tháng Hai 2023 ..:: LAO ĐỘNG » Tin tức chung ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thủ tướng nhấn nút khai trương Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Cập nhật: 19/05/2015 11:06:55)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; từ 345 giờ làm thủ tục bảo hiểm xã hội trong một năm, năm 2014 đã giảm xuống còn 235 giờ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chiều 18/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và nhấn nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam - địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT qua mạng Internet.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong những năm qua, ngành Bảo hiểm đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội của đất nước mà trụ cột là 3 chính sách lớn là: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Việc làm tốt công tác này đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

“Đây là những trụ cột chính của BHXH và cũng là những trụ cột chính của lưới an sinh xã hội, đối tượng phục vụ rất lớn với 65 triệu người có BHYT, 12 triệu người có BHXH, 10 triệu người có BHTN. Yêu cầu đặt ra là phải làm tốt chính sách này, đây là định hướng xã hội chủ nghĩa, là lo cho dân, là vì đời sống của người dân...”. 

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục cải cách để làm sao việc phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, hay nói cách khác là phục vụ xã hội tốt hơn trong việc thực hiện các chính sách xã hội. Năm nay, Chính phủ đã thảo luận và quyết định phải giảm từ 235 giờ làm thủ tục BHXH trong một năm xuống còn 49,5 giờ để ngang bằng với các nước ASEAN-6 và cũng chỉ cần giảm khoảng 1-2 giờ nữa là bằng với các nước ASEAN-4.

“Không phải duy ý chí, chúng ta có đủ năng lực, đủ ý chí, điều kiện để làm điều này, mà làm tức là phục vụ cho nhân dân, đất nước tốt hơn và hình ảnh của quốc gia tốt hơn, đây là năng lực cạnh tranh, là môi trường kinh doanh của đất nước”, Thủ tướng khẳng định.

Để thực hiện được mục tiêu còn 49,5 giờ, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, là trách nhiệm, là hành động thiết thực phục vụ nhân dân, đất nước. “Đồng chí cán bộ, đảng viên nào không làm tốt việc này, không đề cao trách nhiệm, không quyết liệt làm phải nghiêm túc kiểm điểm”.

Cùng với đó là tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các quy định của ngành, của các ngành liên quan, quy định nào không phù hợp phải sửa hoặc đề xuất sửa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của quốc gia có thể kết nối tới tận các cấp chính quyền, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam cần tiếp tục tập trung mạnh vào việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động, quản lý của ngành để giảm thời gian, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tính công khai, minh bạch...

Báo cáo về cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm tại Lễ khai trương, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc cải cách thủ tục hành chính của ngành; chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành đề xuất và tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn nút khai trương Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Cùng với việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, đảm bảo không làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết.

Để giảm chi phí, thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người tham gia BHXH, ngày 10/10/2014 BHXHVN đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH hủy bỏ nhiều biểu mẫu, hồ sơ, tiêu chí... không cần thiết; sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, thay đổi phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan BHXH giúp doanh nghiệp không mất thời gian đi lại, chờ đợi việc thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, không phải trả cước phí của dịch vụ vận chuyển hồ sơ liên quan đến BHXH, BHYT... Vì thế, trong năm 2014, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã giảm khoảng 100 giờ so với trước đây.

Đồng thời, để triển khai hệ thống giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thời gian qua, BHXHVN đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm.

Cùng với đó là hoàn thiện, bổ sung nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ hiện có; tổ chức mua sắm và triển khai các phần mềm giao dịch BHXH điện tử, bao gồm: Cổng Thông tin điện tử BHXH; Cổng giao dịch điện tử BHXH; Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ điện tử. Triển khai dự án xây dựng phần mềm tổng thể quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành để thay thế cho các ứng dụng cũ.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ trong triển khai cài đặt, tập huấn và hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo sẵn sàng triển khai giao dịch điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn người lao động, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân khi giao dịch với cơ quan BHXH các cấp. 

Các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai quyết liệt là: Cấp số định danh đối tượng tham gia BHXH, BHYT làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và triển khai các phần mềm nghiệp vụ tập trung toàn quốc; nghiên cứu triển khai thẻ BHYT điện tử. Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương. Hoàn thiện và triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng bao gồm cả phần mềm nghiệp vụ đã thí điểm trong thời gian vừa qua cũng như các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành công việc. Cung cấp các dịch vụ công bằng hình thức giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan BHXH, phấn đấu đến hết năm 2015 có khoảng 90% đơn vị giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và để đạt mục tiêu số giờ giao dịch của doanh nghiệp đối với hệ thống BHXH Việt Nam còn 49,5 giờ một năm. Phối hợp với Bộ Y tế triển khai hệ thống giám định BHYT liên thông kết nối với các cơ sở khám chữa bệnh... 

 

Nguồn: Chính phủ


Tin - Bài khác
Lĩnh BHXH một lần: Lợi trước mắt, nhưng sau sống bằng gì?
Tiền lương và chế độ của viên chức được cử đi biệt phái
Bộ Lao động đề xuất lộ trình giảm tỷ lệ hưởng lương hưu
Báo động đỏ tai nạn xây dựng
Nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở
Điều 60 Luật BHXH - Cần tuyên truyền cho tốt, sao phải sửa ngay?
Đề xuất chế độ thai sản trường hợp mang thai hộ
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp trước và sau ngày 1/1/2015
Chính phủ ban hành nghị quyết về chính sách Bảo hiểm y tế
Nhiều ưu đãi cho người nghỉ hưu trước tuổi
Thị trường lao động: Tận dụng cơ hội khi tham gia AEC
Bài học tăng năng suất lao động từ một người Nhật
Vì sao nhiều lao động chấp nhận kiếm tiền bằng mọi giá?
Lương hưu và tuổi nghỉ hưu sẽ thay đổi từ đầu 2016
Báo Lao Động và Quỹ Châu Á: Phát động cuộc thi “Thủ tục khiếu nại LĐ và hoạt động tư vấn pháp lý”
Không ngừng việc người được tại ngoại điều tra
Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về BHXH
Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản: Thanh toán trước, gộp sổ sau
Tin nóng: Chính phủ thống nhất sửa Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội
LUẬT BHXH MỚI: CÔNG NHÂN VỀ GIÀ CÓ LƯƠNG HƯU
Cạm bẫy dịch vụ việc làm miễn phí
Quy định BHXH mới: Đảm bảo lợi ích lâu dài
Xác định thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc
Hưởng BHXH một lần không lợi bằng quy định của Luật BHXH năm 2014
Gần 90.000 công nhân PouYuen đình công vì “không được hưởng BHXH 1 lần”
Thời gian đóng BHTN có được tính hưởng trợ cấp thôi việc?
Bắt đầu cấp mã số thuế cho người phụ thuộc
Lịch nghỉ lễ 30 tháng 4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương 2015: Nghỉ 6 ngày!
Quy định về tiền lương, tiền nghỉ phép và làm thêm giờ
Vì sao phải bắt buộc mua BHYT theo hộ gia đình?
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 28
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 28

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4,269,421