05 Tháng Tám 2021 ..:: HÀNH CHÍNH ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về miễn, giảm thuế
(Cập nhật: 12/05/2015 22:07:08)

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị tạm ngưng ban hành thêm các loại thuế, phí phải thu của doanh nghiệp, người dân để tăng cầu hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp.

Cử tri cũng đề nghị miễn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho một số ngành hàng trong nước để giúp doanh nghiệp giảm giá bán, giải quyết hàng tồn kho, thu hồi vốn để tái sản xuất, nhằm hạn chế hàng nhập lậu.

Đồng thời, theo ý kiến của cử tri, liên quan đến quy định hiện hành của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản, trên thực tế đã xảy ra rất nhiều phức tạp khi xác định trường hợp nào phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo thuế suất 25% hoặc theo thuế suất 2%.

Cử tri TP Hồ Chí Minh đề nghị sửa Luật Thuế TNCN theo hướng chỉ áp dụng một mức thuế suất là 2% trên giá chuyển nhượng như trước đây thu 5% trên giá đất khi tính thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri TP. Hồ Chí Minh như sau:

Chính sách ưu đãi thuế cũng được xây dựng để phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế theo từng thời kỳ, từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu của phát triển và hội nhập quốc tế, đảm bảo khuyến khích, thu hút đầu tư có hiệu quả. Đồng thời, chính sách thuế cũng thường xuyên được đánh giá, tổng kết để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập và theo hướng giảm nghĩa vụ để tạo thuận lợi và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế.

Về việc ban hành thêm các loại phí

Tại Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP); các Luật và các Nghị định chuyên ngành đã quy định cụ thể các khoản phí, lệ phí được phép thu. Tại Pháp lệnh phí, lệ phí cũng quy định nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự đặt ra các loại phí, lệ phí.

Vì vậy, Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn chi tiết việc thu các khoản phí, lệ phí đã có tên trong Danh mục ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn; các Luật và các Nghị định chuyên ngành; không ban hành thêm các khoản phí, lệ phí không có tên trong Danh mục.

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về miễn, giảm thuế

Thời gian vừa qua, căn cứ tình hình thực tế của kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, được áp dụng trong năm 2014 và các năm tiếp theo, cụ thể:

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, trong đó quy định cụ thể:

- Bổ sung quy định không tính thuế TNDN đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa.

- Miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng và tối đa không quá 3 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam được miễn thuế tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm.

- Bổ sung quy định chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp dệt may đáp ứng tiêu chí xuất khẩu bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

- Bổ sung quy định trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Bổ sung quy định ô tô sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng vẫn được khấu trừ thuế GTGT.

- Bổ sung quy định không tính thuế TNCN đối với khoản lợi ích nhận được là nhà ở do doanh nghiệp xây dựng cho công nhân làm việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, trong đó:

Về thuế TNDN: Bổ sung vào lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN đối với một số lĩnh vực như: bổ sung vào diện miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn; bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng và phạm vi tác động sâu, rộng tới kinh tế - xã hội. Trường hợp các dự án đầu tư này đáp ứng thêm điều kiện về doanh thu hoặc số lao động hoặc đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng, kinh tế kỹ thuật theo quy định của Luật thì được xem xét kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thêm 15 năm.

Bãi bỏ quy định khống chế khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh.

Bổ sung nguyên tắc về thu thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Bổ sung quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi khi pháp luật về thuế TNDN có sự thay đổi.

Về thuế TNCN: Bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với: thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Áp dụng một phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán, theo đó quy định cá nhân chuyển nhượng bất động sản nộp thuế 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng và cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng.

Bỏ thu thuế TNCN đối với cá nhân trúng thưởng trong casino để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sửa đổi quy định về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, theo đó cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 100 triệu đồng thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu ổn định trong cả năm để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cải cách thủ tục hành chính.

Về thuế GTGT: Chuyển nhóm mặt hàng phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn chăn nuôi cho vật nuôi khác, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT. Bổ sung vào diện đối tượng không chịu thuế đối với tàu đánh bắt xa bờ.

Về thuế tài nguyên: Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Về Luật Quản lý thuế: Bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra trong Hồ sơ khai thuế nhằm đơn giản hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý.

Bãi bỏ mức tiền chậm nộp thuế 0,07%/ngày, theo đó chỉ còn một mức tiền chậm nộp là 0,05%/ ngày trên số tiền chậm nộp thuế trong thời gian chậm nộp tiền thuế.

Không áp dụng các biện pháp cưỡng chế và không tính tiền chậm nộp đối với số tiền nợ thuế phát sinh trong trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán; đồng thời bãi bỏ quy định về gia hạn nộp thuế với với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN.

Bổ sung quy định quy đổi tỷ giá trong việc tính thuế và nộp ngân sách theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế (có hiệu lực từ 1/1/2015), trong đó tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 có quy định thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được áp dụng một mức thuế suất là 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng.

Chinhphu.vn
 

Nguồn: Chinh phủ


Tin - Bài khác
Thủ tục xây dựng vẫn làm khổ dân
Xử lý nghiêm vi phạm về bảo vệ môi trường
Khổ sở hoàn thuế
Liên kết đào tạo trái phép, phạt 40 triệu đồng
Áp dụng cơ chế liên thông trong thực hiện thủ tục về thuế
Sắp áp dụng cơ chế một cửa về các thủ tục hành chính
6 bản chính giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao
Phường Bến Thành: Đưa hết hồ sơ người dân vào máy tính
Tập trung xây dựng phương án đơn giản hóa giấy tờ công dân
Đăng ký lại việc kết hôn
Xác nhận tình trạng hôn nhân
Đăng ký kết hôn
Đăng ký lại việc kết hôn với người nước ngoài
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.
Đăng ký kết hôn với người nước ngoài
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp số 1 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Yêu cầu cấp phiếu Lý Lịch Tư pháp của cơ quan, tổ chức và cơ quan tiến hành tố tụng
Yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân
Trở lại quốc tịch Việt Nam
Thôi quốc tịch Việt Nam
Thông báo có quốc tịch nước ngoài
Nhập quốc tịch Việt Nam
Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Xác nhận là người gốc Việt Nam
Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký lại việc sinh
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Đăng ký khai sinh quá hạn
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
ĐỐI TÁC TP.HCM
ĐỐI TÁC BÌNH DƯƠNG
ĐỐI TÁC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐỐI TÁC VĨNH LONG
ĐỐI TÁC ĐỒNG THÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 12
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 12

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,867,659