24 Tháng Chín 2021 ..:: BÌNH LUẬN ÁN ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
(Cập nhật: 23/06/2015 18:00:07)
TS. LS. Phan Trung Hoài phát biểu tại Hội thảo "Lực lượng Công an nhân dân với chiến lược cải cách tư pháp"

1. Nhận diện thực trạng đội ngũ luật sư và một số kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam thời gian qua:

Chế định luật sư cách mạng, trở thành nghề nghiệp pháp lý phục vụ nhân dân được chính thức khai mở khi Bác Hồ ký Sắc lệnh số 46/SL ngày 10/10/1945 về việc duy trì tổ chức luật sư do thực dân Pháp lập ra, cho phù hợp với điều kiện tình hình mới sau khi giành được chính quyền dân chủ nhân dân. Bảy mươi năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm, đội ngũ luật sư Việt Nam bằng những tấm gương tiêu biểu như luật sư Phan Anh, Vũ Đình Hòe, Trần Công Tường, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo... đã đóng góp không nhỏ, kể cả xương máu, trí lực và sự tận hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vào ngày 12/5/2009, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) chính thức được thành lập với tư cách là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp toàn quốc, trở thành ngôi nhà chung của giới luật sư cả nước. Sau một nhiệm kỳ đầu tiên, số lượng luật sư cả nước đã phát triển nhanh từ 5.300 luật sư vào năm 2009, đến nay đã tăng lên 9.362 luật sư (mức tăng trưởng hơn 40%), đạt tỷ lệ khoảng 01 luật sư/10.000 người. Riêng Đoàn luật sư TP. Hà Nội hiện có 2.476 luật sư, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh có 3.756 luật sư, chiếm hơn 2/3 tổng số luật sư của cả nước[1]. LĐLSVN xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sạch, tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần vào ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập như Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Việc xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20/7/2011 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư ở Việt Nam.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư được Liên đoàn triển khai một cách khá toàn diện, có kế hoạch, có trọng điểm để hỗ trợ tích cực cho các đối tượng luật sư khác nhau như luật sư mới vào nghề, luật sư ở vùng sâu, vùng xa, luật sư hoạt động trong các lĩnh vực chuyên sâu như sở hữu trí tuệ, các tranh chấp kinh tế, thương mại quốc tế… Chất lượng công tác bồi dưỡng luật sư đã bước đầu được chú trọng từ nội dung bài giảng, giảng viên đến tài liệu học tập, tham khảo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, LĐLSVN đã tổ chức được trên 75 lớp bồi dưỡng luật sư với trên 5.165 lượt luật sư tham dự. Nội dung bồi dưỡng luật sư được tập trung vào kỹ năng tranh tụng của luật sư khi tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính; kỹ năng tư vấn pháp luật về kinh tế thương mại, sở hữu trí tuệ…, có kết hợp bồi dưỡng cập nhật những văn bản pháp luật mới và bồi dưỡng chuyên sâu. Bên cạnh mở lớp, Liên đoàn cũng phối hợp với Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề cho luật sư. Việc chuẩn bị giáo trình thống nhất bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho luật sư đang được khẩn trương xúc tiến.

Các Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Cà Mau và nhiều Đoàn khác đã chủ động tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng luật sư; tổ chức tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư.. cho các luật sư thành viên của mình. Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban nghiên cứu học tập, Đoàn luật sư TP. Hà Nội thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hội thảo khoa học để các luật sư có cơ hội học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp. LĐLSVN còn tổ chức nhiều cuộc giao lưu hướng nghiệp cho sinh viên luật các trường đại học ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với mục đích nhằm quảng bá hình ảnh của LĐLSVN, đề cao vị thế nghề nghiệp luật sư trong nhận thức của các sinh viên ngành luật và cộng đồng xã hội, góp phần tăng tính hấp dẫn của nghề luật sư, thu hút ngày càng đông đội ngũ cử nhân mới ra trường tham gia hành nghề luật sư. Triển khai thực hiện Luật Luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư, Liên đoàn đã xây dựng Đề án thành lập Trường đào tạo luật sư của Liên đoàn và đang hoàn chỉnh Đề án cũng như thủ tục để trình Bộ Tư pháp. Ngoài các hình thức bồi dưỡng nêu trên, Liên đoàn còn cử nhiều đoàn công tác sang các nước như Mỹ, Canada, Nhật, CHLB Đức, Trung Quốc… để tham quan, học hỏi nâng cao trình độ của luật sư.

Nhờ sự quan tâm về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chức năng xã hội của luật sư, nên từ tháng 5/2009 đến 31/12/2014 số lượng vụ việc luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong các vụ án và các vụ việc cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho các cá nhân, tổ chức gia tăng mạnh mẽ. Các luật sư đã tham gia bào chữa trong 77.129 vụ án hình sự (trong đó có 34.635 vụ án hình sự được mời, 42.494 vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng); 65.263 vụ án dân sự; 5.486 vụ án kính tế; 5.575 vụ án hành chính; 724 vụ án lao động; 272.365 vụ tư vấn trong các vụ việc khác; 9.133 đại diện ngoài tố tụng; 89.491 dịch vụ pháp lý khác và 37.827 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí... Các luật sư đã góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, là tiếng nói phản biện nhằm làm rõ sự thật khách quan, tạo lập thế tranh tụng dân chủ tại phiên tòa, làm cơ sở cho việc hình thành phán quyết của Tòa án; tham gia tư vấn, hòa giải, làm lành mạnh hóa các quan hệ tranh chấp trong xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, bảo vệ quyền hành nghề và các quyền lợi hợp pháp của luật sư, LĐLSVN đặc biệt coi trọng và chủ động đề xuất, tham gia và đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của luật sư, kiến tạo môi trường pháp lý và xây dựng cơ chế thuận lợi để thực hiện và bảo vệ quyền hành nghề, quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, các Đoàn luật sư; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đảm bảo cho luật sư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của luật sư trong tố tụng. Từ tháng 9/2009 đến nay, Liên đoàn nhận được 167 đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư, tiến hành xem xét, xác minh cụ thể, phối hợp với các Đoàn luật sư, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của luật sư hoặc những người có liên quan.
Bên cạnh mặt tích cực về số lượng luật sư ngày càng phát triển, phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng và ngày càng tốt hơn cho các chủ thể xã hội, nhưng số luật sư kiêm nhiệm nghề nghiệp hoặc vì lý do khác không hành nghề luật sư thường xuyên, không sống bằng nghề luật sư chiếm tỷ lệ đáng kể, tỷ lệ luật sư hành nghề tại các tỉnh miền núi, vùng dân tộc, kinh tế chưa phát triển còn rất thấp. Theo đánh giá của LĐLSVN, đa số các luật sư có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, có ý thức phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước, giữ vững và phát huy những quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư. Tuy nhiên, cá biệt còn có một số luật sư yếu về nhận thức và bản lĩnh chính trị, có những hành vi đi ngược lại đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước mà nhân dân ta đã lựa chọn. Một số luật sư chưa nhận thức rõ sứ mệnh cao cao quý của nghề nghiệp mà mình lựa chọn, nặng về dịch vụ, dẫn đến có những hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức và quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn nhận được 443 đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư vi phạm đạo đức, ứng xử nghề nghiệp hoặc tranh chấp giữa luật sư với tổ chức hành nghề, giữa luật sư với khách hàng mà trong đó có yêu cầu xem xét tư cách đạo đức của các luật sư. Các Đoàn luật sư đã quyết định xử lý kỷ luật đối vớ 94 trường hợp bằng các hình thức kỷ luật khác nhau, trong đó đã xử lý lỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư đối với 22 trường hợp do vi phạm Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Về nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ luật sư, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhìn chung chưa đạt được sự kỳ vọng chung của xã hội, mặt bằng chưa đồng đều, đặc biệt là về kỹ năng hành nghề nói chung và cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế chuyên sâu hoặc có yếu tố nước ngoài. Do hình thức tổ chức chưa phong phú, linh hoạt và do kinh phí hạn chế nên số đông các luật sư chưa được tham dự các lớp bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề do Liên đoàn tổ chức; chất lượng giáo trình và đội ngũ giảng viên chưa cao và chưa ổn định; một số Đoàn luật sư chưa quan tâm đúng mức đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ luật sư của Đoàn...

2. Chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam:

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể hiện bản chất dân chủ trong hoạt động tố tụng và trong đời sống, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, việc khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề luật sư và tổ chức luật sư trong chỉnh thể thống nhất cùng các chủ thể tư pháp khác đã được Đảng và Nhà nước ta thực sự quan tâm. Đòi hỏi của công dân và xã hội đối với các chức danh tư pháp ngày càng cao, thông qua việc thực hiện chức năng xã hội của mình, đội ngũ luật sư phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật, đấu tranh có hiệu qủa với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật sư được đặt trong bối cảnh và khuôn khổ thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng luật sư. Cụ thể:

- Nghị quyết hội nghị lần thứ 07 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII khẳng định: “Củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan tư pháp... xây dựng một đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Toà án, Chấp hành viên, Công chứng viên, Giám định viên, Luật sư có phẩm chất chính trị và đạo đức, chí công vô tư, có nghiệp vụ vững vàng, bảo đảm cho bộ máy trong sạch, vững mạnh”.

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 2/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã chỉ rõ một trong các nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tư pháp thời gian qua là do: “...Công tác cán bộ của các cơ quan tư pháp chưa đáp ứng được nhu cầu của tình hình hiện nay. Đội ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ và năng lực nghiệp vụ...”. Từ đó, Nghị quyết đã khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong thời gian tới và đã chỉ đạo cụ thể: “Rà soát lại đội ngũ cán bộ tư pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh... Nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn của các cán bộ tư pháp...”.

- Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2006 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ”. Đặc biệt Nghị quyết còn đặt ra nhiệm vụ: “... Đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn”.

- Kế hoạch số 900/UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/3/2007 nhằm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (giai đoạn 2007 – 2012) cũng khẳng định sự cần thiết phải: “Bảo đảm để khi trở thành thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, các chức danh tư pháp khác, họ là người có đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

- Thực hiện Nghị quyết 49-NQ-TW nêu trên, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn luật sư để góp phần giải quyết các thách thức đối với công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 14/5/2008 Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 544/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế “nhằm có được một số chuyên gia pháp luật, luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, giỏi kỹ năng hành nghề luật sư quốc tế, có khả năng được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của nước đang được đào tạo”. Sau khi được đào tạo, các chuyên gia pháp luật, luật sư được sử dụng để tư vấn về hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; giảng dạy các cơ sở đào tạo luật, đồng thời là nòng cốt để từng bước hình thành và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật, luật sư tiêu chuẩn quốc tế.

- Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đào tạo, bồi dưỡng để hình thành và phát triển được đội ngũ luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả năng tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế.

- Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 5/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư Việt Nam đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư; đa dạng hóa công tác đào tạo nghề luật sư theo Chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề luật sư; thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; mở rộng sự tham gia của các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc đào tạo nghề luật sư, nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh trong đào tạo nghề luật sư; thực hiện đào tạo chuyên sâu và đào tạo liên thông; tiếp tục thực hiện có hiệu quả liên kết với quốc tế và khu vực trong việc đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp do tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư đảm nhận”.
- Khoản 4 điều 65 Luật Luật sư năm 2012 quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của LĐLSVN là: “Tổ chức đào tạo nghề luật sư; xây dựng chương trình và hướng dẫn các Đoàn luật sư thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư”. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5 điều 65 nói trên, LĐLSVN còn được giao nhiệm vụ: “Tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật này và hướng dẫn của Bộ Tư pháp”.

- Điều 2 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư đã ghi nhận: “Cơ sở đào tạo nghề luật sư quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Luật luật sư bao gồm Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam”.

3. Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật sư Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp:

Mục tiêu xây dựng đội ngũ luật sư tăng về số lượng, nâng cao rõ rệt về phẩm chất và kỹ năng hành nghề, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế đã được nêu đầy đủ trong các Nghị quyết, chủ trương, kế hoạch và khuôn khổ pháp luật nói trên. Để thực hiện được mục tiêu và đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của LĐLSVN trong thời gian tới là phải xây dựng được kế hoạch, chương trình và giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Theo chúng tôi, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng luật sư cần hướng đến việc phát triển nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng cao của cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ luật sư trong việc tham gia hoạch định chính sách, xây dựng, giám sát thực thi pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, bảo vệ công lý, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mặt khác, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng luật sư cũng phải đáp ứng yêu cầu đưa hoạt động hành nghề luật sư trở thành nghề chuyên nghiệp, song song với việc tạo lập môi trường cho dịch vụ nghề nghiệp của luật sư phát triển theo thông lệ quốc tế; phát triển tổ chức hành nghề luật sư hành nghề chuyên sâu trong một số lĩnh vực, có khả năng cạnh tranh cao, từng bước chiếm lĩnh thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể theo Chiến lược phát triển nghề luật sư của Chính phủ, phấn đấu đến năm 2020, số lượng luật sư trong cả nước đạt từ 18.000 đến 20.000 luật sư; bảo đảm luật sư được đào tạo bài bản theo chương trình chuẩn về cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư theo hướng hội nhập với khu vực và thế giới, đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp luật sư. Phát triển đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật, chú trọng đến việc đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt khoảng 1.000 luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế…

Để thực hiện được mục tiêu, định hướng và chỉ tiêu cụ thể nêu trên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, theo chúng tôi cần chú trọng triển khai một số giải pháp cụ thể sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý nhằm đề cao vị thế, hình ảnh dấn thân bảo vệ công lý, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tư pháp, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đội ngũ luật sư. Có chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư, chú trọng những đối tượng được đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư hoặc đã được công nhận là luật sư ở nước ngoài. Nhà nước cần có chính sách ưu đãi nhằm quan tâm, thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan Nhà nước. Từng bước xây dựng Chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề luật sư.

Thứ hai, chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với học tập Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư; tiếp tục triển khai việc quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên trong nội bộ của các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư đối với các luật sư thành viên. Chú trọng công tác hướng dẫn bồi dưỡng, giám sát tập sự hành nghề luật sư, quản lý chặt chẽ chất lượng tập sự hành nghề nhằm tăng cường chất lượng đầu vào của đội ngũ luật sư; đào tạo kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư.

Thứ ba, LĐLSVN sớm hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng luật sư Việt Nam, đổi mới về nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng chuyên sâu, phù hợp với định hướng chung về cải cách tư pháp. Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm có năng lực, phương pháp giảng dạy hiện đại, có kinh nghiệm thực tiễn; hoàn thiện chương trình, tài liệu, tập bài giảng phục vụ tốt công tác bồi dưỡng luật sư. Mở rộng sự tham gia của các Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc đào tạo nghề luật sư, nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh trong đào tạo nghề luật sư; tăng cường việc tuyên truyền hướng nghiệp luật sư trong sinh viên các Khoa và Trường Đại học luật...

Thứ tư, LĐLSVN chủ động thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ luật sư hội nhập quốc tế và phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế theo Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thành lập và phát huy vai trò, tác dụng của Câu lạc bộ luật sư hội nhập trong đào tạo, bồi dưỡng luật sư hội nhập quốc tế. Nghiên cứu thành lập cơ sở đào tạo liên kết, hợp tác quốc tế trong việc tổ chức đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; lựa chọn luật sư đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài và khuyến khích việc luật sư tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
[1] Số liệu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tính đến tháng 3/2015. 

TS. LS. Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam

Nguồn: Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam


Tin - Bài khác
Đề án đào tạo luật sư không khả thi
Luật sư Trần Ngọc Liễng: Luật sư luôn sống đẹp giữa đạo và đời
Người luật sư làm “tê liệt” cảnh sát Sài Gòn - Gia Định
Luật sư vận động lập hiến buổi đầu ở Việt Nam
"Hành nghề luật sư, nỗi buồn nhiều vô kể"
Luật sư Vũ Trọng Khánh: Người có công đầu chấp bút Hiến pháp 1946 và kiến tạo Ngày 10/10 của luật sư Việt Nam
Lịch sử hình thành và phát triển thiết chế luật sư tại Việt Nam
11 VỊ LUẬT SƯ NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Luật sư Phan Trung Hoài nói về những thử thách của nghề luật sư
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Nhà trí thức yêu nước vĩ đại
Luật sư – Nghề được xã hội trọng vọng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Người luật sư cần có tâm thật sự trong sáng
Luật sư bị làm khó: Chuyện… bình thường?
Vai trò của Luật sư trong việc bảo vệ quyền con người
NGHỀ LUẬT SƯ GIAN KHÓ, NGHỀ DAY DỨT TRONG TIM...
Vì sao luật sư lại biện hộ cho tội phạm
Tranh tụng bình đẳng, bắt đầu từ chỗ ngồi!
Luật sư quyền miễn trừ khi bào chữa?
Luật sư và tai nạn nghề nghiệp
‘Bao cãi’ bất thành, luật sư bị níu áo
Gần 100 luật sư kiến nghị rút ngắn nhiệm kỳ đại hội LĐLS
Khi luật sư bị hạch hỏi
Coi trọng luật sư để cùng xử lý án
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
ĐỐI TÁC TP.HCM
ĐỐI TÁC BÌNH DƯƠNG
ĐỐI TÁC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐỐI TÁC VĨNH LONG
ĐỐI TÁC ĐỒNG THÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 25
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 25

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,913,715