03 Tháng Mười 2023 ..:: DOANH NGHIỆP » Tư vấn luật doanh nghiệp - thương mại ::.. Đăng Nhập
 TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI Đóng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) chúng tôi tổ chức chia thành nhiều Tổ tư vấn theo lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý am hiểu chuyên sâu lĩnh vực phụ trách tư vấn pháp luật và thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý.

Lĩnh vực tư vấn luật Doanh Nghiệp là một trong những lĩnh vực mà
Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật Sư Doanh Nghiệp phụ trách tư vấn luật và giải quyết tranh chấp. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách hàng. Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) còn cung cấp dịch vụ liên quan đến Thủ tục pháp lý cho Quý doanh nghiệp, công ty.

Văn phòng luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) cung cấp đến Quý khách các dịch vụ:

I. TƯ VẤN THỦ TỤC, HỒ SƠ LIÊN QUAN DOANH NGHIỆP(CÔNG TY)

1. Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức; Tư vấn pháp luật phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa các chức danh quản lý; Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông; Tư vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn; Tư vấn pháp luật Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;…)

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đại diện khách hàng làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn,….

3. Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ);

4. Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư...;

5. Tư vấn, soạn thảo, xem xét hợp đồng và các văn bản pháp lý khác;

6. Tư vấn liên quan đến chia, tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

II. LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI:

1. Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ... Quy định về buộc thực hiện đúng hợp đồng, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ hợp đồng. Tư vấn về tập quán thương mại quốc tế;

2. Điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề;

3. Các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường, tập quán, thông lệ thương mại quốc tế;

4. Các vấn đề pháp lý về cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ việc về cạnh tranh;

5. Tổ chức mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và đại diện thương nhân, hoạt động đại lý, uỷ thác thương mại;

6. Tư vấn về các qui định của pháp luật đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;

7. Quảng cáo thương mại, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền thương mại;

8. Tổ chức nội bộ doanh nghiệp.

III. LUẬT SƯ TRANH TỤNG - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI:

Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng – giải quyết tranh chấp tại các cấp Toà Án, tại các Tổ chức Trọng Tài, Tại Hội Đồng Cạnh Tranh bao gồm:

1. Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);

2. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

3. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa, Trọng tài, Hội đồng cạnh tranh;

4. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;

5. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các phiên xử.

IV. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

Phòng 302, Tầng 3A, Tòa nhà HYAT Building, 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại tư vấn: (84-8) 3823 5161 - (84-8) 3823 5162 -

                              (84-8) 3823 5163  - (84-8) 3823 5164

Điện thoại văn phòng: (84-8) 3824 7984 

Email: vplshoasen@gmail.com - Website: www.luatsuhoasen.vn - www.lotuslawyer.info

Facebook: https://www.facebook.com/luatsuhoasen?ref=bookmarks

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) chúng tôi tổ chức chia thành nhiều Tổ tư vấn theo lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý am hiểu chuyên sâu lĩnh vực phụ trách tư vấn pháp luật và thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý.

Lĩnh vực tư vấn luật Doanh Nghiệp là một trong những lĩnh vực mà
Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật Sư Doanh Nghiệp phụ trách tư vấn luật và giải quyết tranh chấp. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách hàng. Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) còn cung cấp dịch vụ liên quan đến Thủ tục pháp lý cho Quý doanh nghiệp, công ty.

Văn phòng luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) cung cấp đến Quý khách các dịch vụ:

I. TƯ VẤN THỦ TỤC, HỒ SƠ LIÊN QUAN DOANH NGHIỆP(CÔNG TY)

1. Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức; Tư vấn pháp luật phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa các chức danh quản lý; Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông; Tư vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn; Tư vấn pháp luật Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;…)

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đại diện khách hàng làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn,….

3. Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ);

4. Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư...;

5. Tư vấn, soạn thảo, xem xét hợp đồng và các văn bản pháp lý khác;

6. Tư vấn liên quan đến chia, tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

II. LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI:

1. Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ... Quy định về buộc thực hiện đúng hợp đồng, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ hợp đồng. Tư vấn về tập quán thương mại quốc tế;

2. Điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề;

3. Các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường, tập quán, thông lệ thương mại quốc tế;

4. Các vấn đề pháp lý về cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ việc về cạnh tranh;

5. Tổ chức mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và đại diện thương nhân, hoạt động đại lý, uỷ thác thương mại;

6. Tư vấn về các qui định của pháp luật đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;

7. Quảng cáo thương mại, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền thương mại;

8. Tổ chức nội bộ doanh nghiệp.

III. LUẬT SƯ TRANH TỤNG - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI:

Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng – giải quyết tranh chấp tại các cấp Toà Án, tại các Tổ chức Trọng Tài, Tại Hội Đồng Cạnh Tranh bao gồm:

1. Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);

2. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

3. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa, Trọng tài, Hội đồng cạnh tranh;

4. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;

5. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các phiên xử.

IV. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

Phòng 302, Tầng 3A, Tòa nhà HYAT Building, 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại tư vấn: (84-8) 3823 5161 - (84-8) 3823 5162 -

                              (84-8) 3823 5163  - (84-8) 3823 5164

Điện thoại văn phòng: (84-8) 3824 7984 

Email: vplshoasen@gmail.com - Website: www.luatsuhoasen.vn - www.lotuslawyer.info

Facebook: https://www.facebook.com/luatsuhoasen?ref=bookmarks

 
Tư vấn pháp lý của luật sư rất cần thiết cho doanh nghiệp
Trong những thành tựu của công cuộc đổi mới, các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế đã góp phần đáng kể. Và để đạt được hiệu quả cao, một yếu tố không thể thiếu đối với doanh nghiệp là tuân thủ luật pháp, trong đó phải kể đến sự trợ giúp về mặt pháp lý của giới luật sư. ...Xem tiếp
Doanh nghiệp cá tra lại “kêu cứu” lên Thủ tướng
Những tranh luận qua lại giữa các DN cá tra liên một số quy định tại Nghị định 36 với Bộ NN&PTNT ( cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 36) vẫn chưa có hồi kết. Mới đây, trong công văn trả lời Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và UBND một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, liên quan đến những kiến nghị “gỡ khó” cho DN khi thực hiện Nghị định 36, Bộ NN&PTNT khẳng định sẽ không thay đổi về tỷ lệ mạ băng và hàm lượng nước. ...Xem tiếp
Bộ trưởng Thăng "đặt hàng" Uber làm sàn giao dịch vận tải
Tại cuộc làm việc với đại diện Uber ngày 22/12, Bộ trưởng Đinh La Thăng khiến nhiều người bất ngờ khi trực tiếp “đặt hàng” Uber xây dựng sàn giao dịch vận tải để kết nối các phương thức vận tải. Cũng tại đây, ông hoan nghênh ý tưởng kinh doanh công nghệ của Uber. Tuy nhiên, việc làm này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải. ...Xem tiếp
Tổng hợp các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014.
Quyền quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật, số lượng và nội dung con dấu, thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp,… là một số điểm nổi bật quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Tổng hợp các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 ...Xem tiếp
Siết chặt quản lý website thương mại điện tử
Thông tư quy định, thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau: súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; rượu các loại; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến và các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật ...Xem tiếp
Mạo Hiểm Với … Hợp Đồng Góp Vốn
Hợp đồng góp vốn trong giao dịch bất động sản thường được nhà đầu tư sử dụng như một cách “níu chân” khách hàng. Tuy nhiên, đối với khách hàng, mức độ mạo hiểm cảu loại hợp đồng này không kém… làm xiếc là mấy! ...Xem tiếp

Tin - Bài khác
Mạo Hiểm Với … Hợp Đồng Góp Vốn
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 23
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 23

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4.431.538